DTP Grafik

13
bodů

Hledáme DTP grafika

Grafika
Copywriting
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Mezinárodní výstava v centru Prahy

Popis

Budeme tisknout větší množství materiálů (panelů) k pořádané výstavě a potřebujeme pomocnou ruku s přípravou podkladů pro tisk. Texty budou zpracovány ve Wordu a rádi bychom našli někoho, kdo je časově flexibilní a bude schopen v poměrně krátkém horizontu (do konce dubna) tyto texty transformovat do vizuálně jednotné pěkné podoby tak, abychom je mohli poslat na tisk. Uvítáme osobní setkání a prohlédnutí prostoru, kde bude výstava probíhat, ale pokud by to nešlo, je možné spolupracovat i online.
Nezisková, nevládní, humanitární organizace
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku. OPU již již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.