Využívání aplikací Google při home office

0
bodů

Využívání aplikací Google při home office

Informační technologie
Personalistika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Náš tým se potřebuje naučit využívat aplikace Google a další vhodné technologie pro komunikaci, sdílení dokumentů, termínů, úkolů aj.

Popis

Většina členů našeho administrativního týmu pracuje z domova a společně se scházíme jen na poradách a různých účelových schůzkách. Potřebujeme on-line školení vedené odborníkem, který by nás naučil více a efektivněji využívat aplikace Google, popř. jiné technologie, které by nám umožnily lépe komunikovat, spolupracovat, vést personální agendu, přehled o plnění úkolů aj.
Poskytovatel sociálních služeb pro děti i dospělé
Nezisková organizace Klubíčko je v berounském regionu pojmem, který je již 20 let pevně spjatý s poskytováním kvalitních sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny, které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory. Klubíčko založili a vedou rodiče postižených dětí a ti také spolu s řadou odborníků určují jeho další rozvoj tak, aby byl co nejvíce prospěšný rodinám, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Naším cílem je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením náročnou péči a umožnit každému uživateli maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám. Rodinný charakter fungování Klubíčka, individuální přístup ke každému klientovi, množství integrovaných volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postižením a plánovaná výstavba nových bytů pro chráněné bydlení – to vše jsou důvody, proč služby Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním postižením z Berounska, Hořovicka, Kladenska, Rakovnicka, z Prahy i z dalších míst ČR.