Grafické zpracování letáku

10
bodů

Leták na finanční podporu Domácího hospice Athelas

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Reklama, propagace, nalezení příznivců, kteří budou hospic finančně podporovat.

Popis

Prosíme zpracovat letáček, aby zaujal graficky, barevně v hromadě letáků ve schránce. Chtěli bychom nalézt příznivce, kteří budou hospic finančně podporovat, třeba i pravidelně. Pojišťovny domácí hospicovou péči nehradí, proto jsme odkázáni na granty a hlavně sponzorské dary. V příloze posíláme leták, který se nám moc líbí, ale přijde nám nevýrazný. Děkujeme. Domácí hospic Athelas
Sociální služby
Poradenství
Naše organizace poskytuje péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.