konzultace jak nejefektivněji využívat Mailchimp

10
bodů

naučit se samostatně obsluhovat a plně využívat Mailchimp

Informační technologie
Střední práce | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

rádi bychom zlepšili komunikaci prostřednictvím newsletteru s našimi příznivci a oslovili další potencionální fanoušky

Popis

Ráda bych požádala o konzultaci a vysvětlení jak spravovat Mailchimp. Jak využít jeho možnosti co nejefektivněji. Poradit se nad vizuální (estetickou) a funkční složkou.
otevřený divadelní, umělecký a pedagogický prostor
Kultura
Vzdělávání
Švestkový Dvůr je starý statek v jihočeských Malovicích nedaleko Vodňan, jehož vznik je datován kolem roku 1868. Už 20 let je domovem členů Divadla Continuo, zázemím a zkušebnou pro jejich tvorbu. Je základnou pravidelných letních site specific projektů, workshopů a setkávání umělců z celého světa. Je rezidencí pro divadelníky i umělce z jiných oborů. Je školou, je laboratoří. Je divadlem, kam chodí diváci na inscenace Divadla Continuo i hostující soubory a seskupení. Na Švestkovém Dvoře vzniklo za 20 let, kdy zde sídlí Divadlo Continuo, 25 inscenací souboru, 19 letních site specific projektů, kterých se zúčastnilo přes 400 mladých lidí z celého světa, stejně jako místem koprodukčních a pedagogických projektů realizovaných ve spolupráci s evropskými vysokými divadelními školami.