Nové logo organizace

0
bodů

Potřebujeme navrhnout nové logo organizace

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

S aktuálním logem nejsme příliš spokojeni, potřebujeme novější, nápaditější logo pro lepší propagaci organizace

Popis

Rádi bychom získali nějaké návrhy nového loga naší organizace, ze kterých si pak budeme moci vybrat to, se kterým budeme spokojeni. Logo by mělo být vizuálně lákavé a také co možná nejjasněji vystihovat poslání naší organizace. Aktuální logo je v přílohách.
Pomáháme obětem domácího a sexuálního násilí
Lidská práva
Sociální služby
Poradenství
Jsme nestátní nezisková organizace usilující o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí. Poskytujeme poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, aktivně se podílíme na prevenci a zvyšování osvěty a lobbujeme za vhodnější legislativu v této oblasti.