Kdo nás naučí využívat Mailchimp?

0
bodů

Hledáme někoho, kdo nám jednoduše ukáže, jak máme vytvářet a využívat newslettry v mailchimpu.

Tvorba webu
Informační technologie
Public Relations
Malá (do 10 hod.) | Osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme lépe komunikovat s našimi příznivci formou newslettrů a informovat je o aktuálním dění a akcích.

Popis

Potřebujeme vysvětlit, jak máme pracovat v mailchimpu, jak zde vytvářet newslettry a jak je využívat. Následně již budeme pracovat samostatně. S dobrovolníkem si domluvíme čas a místo setkání, kde může zácvik proběhnout. Za nabídnutou pomoc předem děkujeme!
Pomáháme v Keni, vzděláváme v Čechách.
Sociální služby
Vzdělávání
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Prostřednictvím našich projektů podporujeme lidi v Keni, kteří sami chtějí přispět ke zlepšení svého života. Rozvíjíme rovnocenná partnerství se všemi, kdo chtějí společně s námi přispívat k řešení chudoby v Keni. Podporujeme vzdělávání a sociální a ekonomický rozvoj v chudých komunitách v Keni. V České republice prodáváme výrobky keňských řemeslníků a šíříme osvětu ve školách.