Redakční úprava textů na webových stránkách

0
bodů

Korektura a stylistická úprava stávajících textů na webových stránkách

Copywriting
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Texty v současné době úplně neodpovídají požadavkům webu, jsou spíše teoretické, statické a příliš zdlouhavé a je tedy potřeba vylepšit

Popis

Od úpravy textu si slibujeme zejména to, že budou výsledné texty poutavější, stručnější a srozumitelnější, že na sebe budou logicky navazovaly, zdůrazňovat hlavní témata organizace. Cílem je, aby tzv. „promlouvaly k lidem“ a motivovaly je k zapojení se do našich činností. Texty Vám zašleme v elektronické podobě.
Rozvojová spolupráce a výchova již 14 let
Lidská práva
Vzdělávání
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Centrum Dialog se zaměřuje především na projekty rozvojové spolupráce, výchovy a ochranu lidských práv. Mezi aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti. Centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace. Dialog působí v ČR, Guineji a Keni a má za sebou výstavbu škol, mnoho projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.