Jazyková korektura

0
bodů

Pro časopis hledáme korektora několika článků o zážitcích z dobrovolnických projektů.

Copywriting
Public Relations
Překlady
velmi dobrá znalost české gramatiky
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Víc očí, víc vidí... :)

Popis

Časopis Cesta světem vychází jednou za rok. Je plný článků, které potřebují "projet více očima". Hledáme tedy dobrovolníka, který by nám pomohl s jazykovou korektur cca 35 stran ve wordu. Nejde o nic odborného, jsou to příběhy našich dobrovolníků, zážitky z workcampů v zahraničí i ČR apod. Texty zašleme e-mailem přímo dobrovolníkovi, který naši výzvu přijme :) Odměnou bude časopis Cesta světem, uvedení jména v tiráži a pozvánka do Prahy na oslavu mezinárodního dne dobrovolnictví začátkem prosince :)
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.