Vytvoření základu vizitek pro vedení Úřadu

0
bodů

Potřebujeme vytvořit základ vizitek pro vedení našeho Úřadu OS ČČK Cheb k prezentaci na veřejnosti.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jedná se o vytvoření dokumentu ve formátu pdf. se zdrojovým souborem pro možnost editace jmen, pracovní pozice a kontaktních údajů.

Popis

Potřebujeme vytvořit základ vizitek pro vedení našeho Úřadu OS ČČK Cheb k prezentaci na veřejnosti. Jedná se o vytvoření dokumentu ve formátu pdf. se zdrojovým souborem pro možnost editace jmen, pracovní pozice a kontaktních údajů. Vzor vizitek máme - zpracovateli jej zašleme vč. všech podkladů (logo, typ písma apod.).
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Občanská společnost
Jsme jedním z celkem 67 pobočných spolků Českého červeného kříže. V oblasti Chebska a Sokolovska (Karlovarský kraj) zajišťujeme kurzy první pomoci, poskytujeme zdravotnické služby na kulturních a sportovních akcích, propagujeme dárcovství krve a oceňujeme bezplatné dárce krve, pořádáme akce pro děti a mládež, spolupracujeme s IZS a mnohé další. Při naší dobrovolné práci se řídíme základními principy: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.