Úprava překladu stanov naší organizace z ČJ do AJ

7
bodů

Jedná se o doučesání a dopřeložení již extistujícího překladu ca 4 stránek textu stanov

Překlady
Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Žádáme o členství v organizaci streetfootballworld jejíž součástí jsou stanovy v AJ, externí oko a zkušený překladatel nám moc pomůže.

Popis

Aktualizovali jsme stanovy, jejich překlad do AJ již máme z původní verze, tedy se jedná o kontrolu překladu a aktualizaci textů, aby překlad odpovídal nové verzi.
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.