Certifikát o absolvování praxe (stáže)

0
bodů

Vytvoření certifikátu o absolvování praxe (stáže) v naší organizaci

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Certifikát potřebujeme pro naše zaměstnance - studenty VŠ - jako potvrzení o zapojení se do projektu "Kámoš".

Popis

Jako poděkování za zapojení se do projektu "Kámoš" (leckdy i několikaleté působení v tomto projektu), bychom chtěli vytvořit editovatelný certifikát, v rámci kterého bychom jednotlivým zaměstnancům - studentům VŠ potvrzovali jejich působení v naší organizaci. Konkrétně zapojení se v rámci projektu Kámoš - osobní asistence ohroženým a znevýhodněným dětem. Certifikát jim bude sloužit jako potvrzení při dalším studiu v ČR i v zahraničí, ale také při uplatnění se v rámci jejich profese při hledání zaměstnání. Potřebujeme vytvořit editovatelnou formu, obsah do ní již budeme nalévat sami :-)
Pomáháme dětem vkročit do života.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Organizace Barevný svět dětí, z. s. byla založena v roce 2004 s prvotním záměrem podporovat děti opouštějící ústavní péči. Postupně se hlavní činnost přenesla od působení v dětských domovech k oblasti prevence. V současné době pracujeme s dětmi a jejich zákonnými zástupci převážně ze znevýhodněných a pěstounských rodin. K dalším aktivitám organizace patří vzdělávání a propojování odborníků z oblasti péče o tyto děti a rodiny. A od roku 2013 také projekty Služby pro pěstouny a Služby pro odborníky a veřejnost. Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy se potřebuje s někým poradit; nebo si jen postěžovat a ulevit od svých problémů. V rámci projektu „Kámoš“ tak děti poznávají dalšího kamaráda, na kterého se v případě nouze mohou obrátit se svými trablemi. Naši malí Kámoši se tak dvakrát týdně scházejí s asistentem-velkým Kámošem, který jim pomáhá s věcmi, které potřebují do školy. Velcí Kámoši ale fungují taky jako „vrba“, opora a rádce. Kámoši tak spolu tráví čas nejen nad domácími úkoly, ale také na různých volnočasových aktivitách a hromadných akcích Barevného světa dětí, o. s. Abychom rodinu co nejvíce podpořili, nabízíme rodičům a pěstounům kromě doučování dětí také systém podpůrných služeb. Zdarma tak mohou využít nabídku účastnit se například rodinných konzultací, terapií, schůzky s právním nebo finančním poradcem.