Grafika Výroční zprávy 2015

13
bodů

Potřebovali bychom graficky zpracovat výroční zprávu za minulý rok

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Výroční zpráva bude následující rok prezentovat činnost naší organizace. Vhodné grafické zpracování ji učiní přehlednější a poutavější.

Popis

Potřebovali bychom pomoci s grafikou výroční zprávy, abychom ji mohli umístit na náš web: http://www.blizkysoused.cz/ a posílat ji emailem sponzorům a posuzovatelům našich žádostí o granty. Nepočítáme tedy letos s tiskem zprávy. Další ilustrační foto můžete nalézt na výše zmíněných webových stránkách a na facebookových stránkách: https://www.facebook.com/BlizkySousedOS. Měli by to být fotografie z roku 2015. Na úvodní stránku by se mohlo dát Africké přísloví: "Chceš-li jít rychle, jdi sám, chceš-li jít daleko jdi s přáteli." s textem: Tento rok jsme našli mnoho přátel, doufáme, že s nimi dojdeme daleko! Komunikuji přes email i telefon, které jsou v kontaktech našich webových stránek. Moc děkujeme!!!!!
Vychováváme romské děti z centra Plzně skrze volnočasovky
Volnočasové aktivity
Občanská společnost
Věnujeme se romským dětem převážně ze sociálně vyloučeného prostředí. Nabízíme doučování, klubovou činnost, motivační akce, letní tábory.