letáček

0
bodů

grafika

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

podpora charity

Popis

chtěli bychom dát do obchodu kasičku a k ní potřebuju letáček s výzvou k podpoře charity
Pomáháme lidem v tíživé životní situaci.
Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Charita v Otrokovicích a okolních obcích působí už 26 let a prostřednictvím devíti služeb se dlouhodobě snaží snižovat sociální potíže této oblasti. Poskytujeme pomoc seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci – lidem bez přístřeší, zadluženým osobám, samotným rodičům s dětmi a rodinám.