Finální jazyková korektura časopisu

13
bodů

Pro náš časopis Cesta světem hledáme jazykového korektora/ku

Copywriting
Public Relations
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Články se svými zážitky píšou naši dobrovolníci a je tedy potřeba je nechat projet jazykovou korekturou, abychom odchytli chybky.

Popis

Máme zfinalizované texty po první rychlé korektuře do našeho časopisu Cesta světem, potřebujeme udělat po několika změnách v textech finální jazykovou korekturu. Bude se jednat ca o 34 stran, je možnost zpracovat v případě menší kapacity i jenom část.
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.