REKLAMA NA FACEBOOKU

13
bodů

Hledáme někoho, kdo nám poradí, jaké jsou možnosti placené reklamy na FB a jak ji optimálně nastavit

Sociální sítě
Fundraising
Velká práce | Osobně
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Reklama se bude týkat naší podzimní fundraisingové kampaně, cílem bude získat nové dárce pro naše dobročinné aktivity.

Popis

Na podzim chystáme větší fundraisingovou kampaň na FB. Půjdeme i cestou placené reklamy na FB, ale nevíme přesně jak na to, aby kampaň byla co nejúspěšnější. Rádi bychom se dozvěděli, jak celkově s reklamou pracovat, jak ji zacílit a jak ji zkrátka nastavit, aby byla co nejúspěšnější. Nyní na jaře jsme již sami zkoušeli FB reklamu pro jinou kampaň, ale šlo spíše o pokus - omyl bez bližších znalostí, jak reklama na FB funguje. Nyní bychom rádi realizovali kampaň lépe připravenou :-)
pomáháme zvířatům a jejich lidem v nouzi
Jsme jediná organizace v ČR, která se cíleně zaměřuje na zvířatům patřícím lidem bez domova, uživatelům návykových látek a zvířatům, která žijí s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách. Naším posláním je pomáhat psům a kočkám, jejichž majitelé se dostali do tíživé životní situace nebo se pohybují "na okraji společnosti" a nedokáží o své zvíře dostatečně pečovat. Našim cílem přitom není zvířata odebírat, ale zpřístupnit jim potřebnou péči.