Tisková zpráva

0
bodů

napsání tiskové zprávy

Public Relations
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro oslovení novinářů na Benefiční modní přehlídku

Popis

Vzhledem k blížícímu se termínu Benefiční modní přehlídky bychom potřebovali oslovit novináře a tak bychom potřebovali napsat tiskové zprávy.
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity