Grafické zpracování přísahy legionářů A4

13
bodů

Hledáme grafika, který nám vypracuje listinu pro přísahu římských legionářů

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pokud dětem dáme tuto listinu, budou brát přísahu vážně

Popis

Potřebujeme vypracovat na základě našich podkladů listinu velikosti A4. Na této listině bude přísaha, kterou děti podepíší a podle které se budou chovat a ctít ji ve volnočasových kroužcích. Proto potřebujeme perfektní a zajímavé provedení, které děti nadchne a dá jim pocit opravdovosti dokumentu. Máme k dispozici obrázky, texty a letáčky pro inspiraci.
Římané a Germáni na Olomoucku
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Jsme NNO, založená 25.2.2013. Klademe si za cíl propagovat město Olomouc jako nejsevernější bod ve střední Evropě, kde je archeologicky doložen pobyt římských vojsk. Římští vojáci se do této oblasti probojovali během tzv. markomanských válek ve 2. stol.n.l. Široké veřejnosti hodláme tento fakt prezentovat na každoročních festivalech, vystoupeních a workshopech, budeme organizovat s dalšími organizacemi volnočasové zájmové kroužky pro děti a příměstské tábory. Naším největším snem je vybudování archeoparku (v blízkosti archeologicky doloženého krátkodobého tábora v lokalitě Olomouc - Neředín), kde si široká veřejnost interaktivně vyzkouší život z období 2. stol.n.l.