Křesadlo 2014 - plakát na akci

10
bodů

Potřebuji vytvořit plakát na slavnostní předávání ceny Křesadlo.

Grafika
Střední práce | Tady a teď
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Naše organizace každoročně oceňuje dobrovolníky v regionu cenou Křesadlo. Ke kvalitní propagaci akce potřebujeme i poutavé plakáty.

Popis

Potřebuji vytvořit plakát ve velikosti A3 i A4, který bude informovat veřejnost o konání akce Křesadlo 2014. Plakát by měl obsahovat základní věcné údaje, jména čestných hostů a loga sponzorů - vše samozřejmě dodám. V příloze zasílám vzor plakátu z loňského ročníku, text, který by měl být na plakátě letos, logo naší organizace a logo Křesadla, loga sponzorských organizací, která by měla být na plakátě umístěna. Plakát bych ráda zadala k tisku 13. 3. 2015. Na všem se lze průběžně domlouvat e-mailem :-). Předem moc děkuji za ochotu!
Našim posláním je zapojovat dobrovolníky do pomoci lidem, ..
Sociální služby
Úkolem Dobrovolnických center FOKUSu Vysočina je zprostředkovat setkávání lidí, kteří mají chuť pomáhat a těch, kteří pomoc potřebují. Vytvářet podmínky pro to, aby se mohlo dobrovolnictví u nás šířit. Cílem Dobrovolnického centra je doplňovat profesionální práci jednotlivých organizací v daném regionu pomocí dobrovolníků a tím umožnit jejich rozšíření a zkvalitnění.