Překlad e-komunikace AN-CZ-AN

0
bodů

Překlady
Angličtina
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vzhledem k naší časové vytížennosti hledáme tímto efektivní způsoby kvalitní komunikace v angličtině.

Popis

Překlad z AN do CZ a naopak při komunikaci s Urban Desing school ve Švédsku při spolupráci na projektu 3D modelů měst. Doba trvání práce se bude odvíjet podle projednaných podrobností.
3D virtuální modely památek, GIS, vzdělávací a volnočasové a
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Hlavním cílem činnosti občanského sdružení Krajinak, o.s. je vytváření, zpracování, analýza, obnova a vedení digitální dokumentace kulturního a přírodního dědictví moderními metodami pro obecné využití. Jedním z hlavních záměrů občanského sdružení je postupně vytvořit kompletní 3D virtuální model celé historické části města Český Krumlov, který jako ojedinělé dílo bude sloužit k různým potřebám občanů města a odborné veřejnosti zajímající se o historii nebo architekturu budov. Zabýváme se též poradenstvím, tvorbou a správou Geografických informačních systémů (GIS) pro neziskové organizace, státní správu apod. Organizujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež v oblasti přírodních a technických věd. Věnujeme se též vzdělávacím aktivitám formou konzultací, školení či doučování technických oborů, informatiky apod.