Grafické zpracování výroční zprávy

13
bodů

Grafické zpracování výroční zprávy

Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Výroční zpráva je velmi důležitý dokument pro naše další působení a naše amatérské zpracovní ji schazuje.

Popis

Grafické zpracovnání již sepsané výroční zprávy.
Zajímá nás bezpečné město, zdravé děti a okolí kolem nás.
Navrhujeme projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života veřejnosti, zejména dětí při pohybu na veřejně přístupných místech ve městě / obci a jejich následná realizace. Pořádáme vzdělávácí akce, besedy a osvětové kampaně v našem mateřském centru. Organizační výpomoc jiným neziskovým institucím, městům, školám apod. Úklid veřejných prostranství, rekultivace. Výpomoc starším občanům, poradenství, zajišťování oprav, vyřizování po úřadech, zajištění právní pomoci. Odstaňování následků živelných pohrom apod.