jednoduché webovky

13
bodů

pro naše kluby jednoduché webovky

Tvorba webu
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

pro nově vzniklé kluby bychom rádi udělali webovky na doménách těchto klubů a provázali je s naším hlavním webem

Popis

pro nově vzniklé kluby bychom rádi udělali webovky na doménách těchto klubů a provázali je s naším hlavním webem. stránky by nesly info o klubu, kde a kdy se schází, aktivity, možnost fotogalerie.. děkujeme
motto: Pomáhám tobě, pomáhám tak i sobě.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Věděli jste, že Parkinsonovou nemocí onemocní i mladý člověk? Že třes není jediný a nezbytný projev nemoci? Parkinsonovu nemoc (PN) provázejí stigmata - nemoc starých, nemoc třesoucích se rukou, při které je obtížné se najíst. Realita je však jiná. V ČR je přibližně15.000 nemocných, z toho 15% je mladších 50 let a 10% onemocnění je u mladších 40 let. Naše poslání: seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívat ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporovat komunitní život nemocných v regionech.