Univerzita dr. Parkinsona

13
bodů

Návrh jak zlepšit kvalitu života parkinsoniků

Strategie
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Parkinsonici trpí neurodegenativním onemocněním. Rádi bychom doplnili farmakologickou léčbu i léčbou nefarmakologickou

Popis

Potřebujeme odborníka na tvorbu strategie činnosti klubu parkinsoniků. Klub již funguje (fyzioterapie, logopedie, práce na PC), ale potřebujeme vytvořit ucelený plán a někoho, kdo nám s tím pomůže.
sdružujeme nemocné trpící Parkinsonovou nemocí
Sociální služby
Sdružujeme nemocné trpící Parkinsonovou chorobou v Praze a okolí, zajišťujeme různé aktivity, které parkinsonikům prospívají (cvičení, logopedie, plavání, arteterapie, různé společenské aktivity) a vhodně doplňují medikamentózní léčbu