Překlad stručných webstránek z ČJ do AJ

13
bodů

Hledáme šikovného překladatele z ČJ do AJ pro webovky projektu Fotbal pro rozvoj

Překlady
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Podpora šikovného překladatele, který umí psát v AJ texty čtivě a jasně nám pomůže zprostředkovat informace o tomto projektu i v AJ.

Popis

http://www.fotbalprorozvoj.org Pro výše uvedený projekt hledáme překladatele - webové stránky jsou stručné, zajímavé, psané neprojektovým jazykem a často zážitkovou formou. Texty se budou překládat primárně na home page a o projektu, z delších (blogy, články) jenom krátké shrnutí v AJ.
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.