Poutavý název + popis veřejné sbírky

0
bodů

vytvoření poutavého názvu a popisu k veřejné sbírce

Copywriting
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Aktuálně chystáme žádost s pomocí financování většího projektu a potřebujeme jej poutavě sepsat + vymyslet krátký název, který zaujme.

Popis

Velmi bychom uvítali výpomoc copywrightera, který by nám pomohl sestavit název a popis ke sbírce tak, aby byla větší šance, že si zaujme veřejnost:) Jedná se opět o sbírku spojenou s naším posláním, tedy o psy :) Vytvoření propagačního letáku (grafiky) k této sbírce výhodou :) Více info dodáme při spolupráci.
Organizace zabývající se pomocí opuštěným a týraným psům
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Dogpoint je obecně prospěšná společnost, která se na základě změn občanského zákoníku transformovala z občanského sdružení fungujícího od roku 2011, a která pomáhá opuštěným a týraným psům. Snažíme se nejen o poskytování přímé péče týraným psům, ale i o širší kynologický záběr (osvěta, pořádání zábavně-vzdělávacách akcí, pořádání seminářů, aj.) Naše cíle: Poskytnutí azylu a péče primárně opuštěným a týraným psům. Resocializace a příprava psů na začlenění do nových rodin. Hledání nových domovů pro opuštěná zvířata. Kastrační program a program osvěty týkající se tohoto tématu Rozšiřování problematiky opuštěných zvířat do podvědomí veřejnosti. Všeobecná osvěta týkající se především psů. Poskytování zkušeností studentům veterinárních škol a škol se zaměřením na etologii zvířat . Poskytnutí možnosti pro veřejnost blíže se setkat se psy a poznat je.