Tvorba E-shopu

0
bodů

Programování
Tvorba webu
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro prodej našich výrobků přes internet

Popis

Máme nové webové stránky, kde jsme počítali i s E-shopem našich výrobků, je tam i odkaz (www.slunecnicezlin.cz). Bohužel nám již nezbyly peníze na jeho tvorbu. Pokud se najde někdo, kdo ví, zda existuje nějaký e-shop zdarma, nebo za co nejméně financí a je ochotný nám jej založit a nastavit, budeme moc rádi.
Podpora lidí s mentálním znevýhodněním
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Občanská společnost
Sdružení je založeno za účelem podpory integrace spoluobčanů s mentálním znevýhodněním. Cílem sdružení je ulehčit a zajistit mladým lidem s mentálním postižením proces přechodu ze školy do běžného života s důrazem na pracovní začlenění, vzdělávání a smysluplné trávení volného času. Hlavní činností je poskytování sociální služby Centrum denních služeb. Vedlejší činností je provoz deseti tréninkových dílen. Momentálně je ve Slunečnici zaměstnáno 42 osob, z toho 23 osob se zdravotním znevýhodněním (většina s mentálním postižením).