Krátké školení o tvorbě formulářů

0
bodů

Hledáme dobrovolníka, který ovládá tvorbu formulářů v Google Dokumentech.

Informační technologie
Malá (do 10 hod.) | Osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Za účelem zefektivnění práce naší organizace.

Popis

Hledáme šikovného a trpělivého dobrovolníka, který by nás naučil vytvářet formuláře v rámci Google Dokumentů. Domníváme se, že jedno setkání v kanceláři naší organizace v centru Prahy by mělo být dostačující. Na konkrétním čase a podobě setkání se domluvíme přímo s dobrovolníkem.
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.