Tvorba titulků k anglickému videu

0
bodů

Výroba českých titulků ke krátkému filmu v angličtině

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Ke vznikající metodice Globálního rozvojového vzdělávání potřebujeme otitulkovat krátké vzdělávací video.

Popis

V rámci projektu Ochrana života a zdraví při mimořádných událostech v ČR a ve vybraných zemích globálního Jihu budeme žákům základních škol představovat příčiny, důsledky a chování jedinců i celých společenství při mimořádných událostech způsobených živelními katastrofami v České republice a ve vybraných zemích globálního jihu. Z tohoto důvodu v současné době vzniká metodika globálního rozvojového vzdělávání. Součástí této metodiky je krátké video, které máme dostupné pouze v anglickém jazyce. Abychom toto video mohli zprostředkovat žákům, rádi bychom jej otitulkovali českými titulky. Hledáme proto někoho ochotného shlédnout toto video a vytvořit titulky.
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.