zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

Jak dělat fundraising lépe a efektivněji?

V našem mini nadačním týmu děláme všichni všechno, FR je nárazový a ne vždy úspěšný. Poradí profík?

13 bodů
  • Fundraising
Velká práce (více než 6 hod.) | Online

Účel výzvy

Rádi bychom se rozvíjeli i na poli fundraisingu, naučili se efektivně žádat - jak na plnění našeho poslání, tak na provoz nadace.

Na výzvě právě pracuje ochotný dobrovolník:

 Mgr. Adéla Gálová, DiS.

Popis výzvy

I jako malé nadaci se nám daří rozdělovat poměrně velké částky ostatním potřebným organizacím a jednotlivcům (v letošním roce jsme plně a nebo alespoň částečně uspokojili přes 50 žadatelů, což je 93%). Organizacím přispíváme i na vlastní provoz, aby nemusely mít starost o své přežití a mohly se plně věnovat svému poslání.

Sami se vždy snažíme držet náklady co nejníže. V přepočtu na úvazky pracují v Nadaci 2 lidé, nemáme tedy vyčleněného fundraisera, který by se mohl věnovat jen a pouze této činnosti - děláme to, když nám zbyde čas, což samozřejmě při množství agendy, projektů, akcí a kampaní není příliš časté.
Chtěli bychom to změnit, na FR se více zaměřit - protože když ho budeme dělat dobře, můžeme ještě lépe pomáhat naší cílové skupině, zrakově postiženým.
Děkujeme tomu, kdo nám bude v této oblasti schopen poradit, inspirovat a pomůže sestavit smysluplný FR plán.

Doporučte výzvu

Nadace Leontinka

Pomáháme zrakově postiženým, zejména dětem a studentům.

  • Nadační
  • Sport
  • Volnočasové aktivity
  • Vzdělávání
  • Zdraví

Nadace Leontinka přináší světlo do života zrakově postiženým, zejména dětem a studentům. Nabízí mnohostrannou pomoc v jejich úspěšném začlenění do společnosti a volnočasových aktivit. Finančně přispívá na osobní asistenci, ranou péči, vzdělávání, asistenční psy, zdravotní péči a technické přístroje, velkou energii věnuje podpoře sportu a hudebních aktivit zrakově postižených a v neposlední řadě aktivně šíří osvětu mezi zdravou populací. Sama pravidelně pořádá benefiční koncerty, aukce fotografií a další akce, kterými podporuje své poslání a propojuje nevidomé s jejich vidícími vrstevníky.