zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

Hledáme pomocníka na PR strategii spolku

Rádi bychom našla zkušeného pomocníka v oblasti PR.

13 bodů
 • Marketing
 • Public Relations
 • Strategie
Velká práce (více než 6 hod.) | Online

Účel výzvy

Nastartovat v našem spolku smysluplnou cestu PR.

Platnost výzvy vypršela.

Popis výzvy

Potřebujeme vytvořit PR strategii spolku, abychom ho správně zviditelnili. Chceme změnit stávající stav, ale nevíme, jak do toho. Najdeme zkušeného poradce?

Doporučte výzvu

Komentáře

Irena "Ren" Pajerová 4. 5. 2017 12:46
Dobrý den,
ráda Vám poradím formou konzultace sociálních sítí, webu, copyrightingu či komunikace s médii, téma PR je ale velmi široké, můžete prosím specifikovat?
KOUS Vysočina, z.s. 10. 5. 2017 10:23
Je to velmi jednoduché. Potřebujeme být vidět. Máme web, FB, ale nefunguje nám to vše podle našich současných představ.
Michal Bičík 10. 5. 2017 14:37
Můžete prosím nadhodit nějaký odkaz? Podíval bych se na stávající obsah (a aktivitu na FB). Z vody to neuvařím.

KOUS Vysočina, z.s.

střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina

Hodnocení: ★★★★

 • Kultura
 • Poradenství
 • Rozvojová spolupráce
 • Sociální služby
 • Sport
 • Volnočasové aktivity
 • Vzdělávání
 • Zdraví
 • Životní prostředí

KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.