zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

Komunikační strategie

Děláme podle nás skvělé věci, ale neumíme o nich ostatním říct.

13 bodů
  • Marketing
  • Public Relations
  • Strategie
Velká práce (více než 6 hod.) | Online

Účel výzvy

Abychom měli jasno v tom, komu, co a jak komunikovat z naší činnosti, jaké jsou aktuální trendy a co má smysl dělat a co ne.

Toto výzva je hotová. Zpracoval jí ochotný dobrovolník.

 Josef Zemek

Hodnocení spolupráce

Josef Zemek ★★★★★
Díky za inspiraci.
 

Popis výzvy

Jsme dobří v tom co je naším posláním, tedy ukazovat lidem (dospělým i dětem) cesty k šetrnému hospodaření, kvalitnímu jídlu a životnímu prostředí, dobrým mezilidským vztahům a i sami k sobě, ale neumíme o tom dobře mluvit, neznáme efektivní a nízkonákladové kanály a nemáme žádnou dlouhodobou strategii jak tohle všechno skloubit dohromady.

Potřebujeme tedy vytvořit komunikační strategii organizace, která by dala rámce našim způsobům zparvování o naší činnosti, pomohla nám přesněji a lépe zacílit komunikaci a propagaci našich činností a témat, kterými se zabýváme mezi vhodnými cilovými skupinami, ale i uvnitř naší asociace.

Pod strategií si představujeme především rešerši naší stávající komunikace, jejích slabin a předností. Identifikaci našich cílových skupin a vhodných nástrojů k jejich osolovování a dlouhodobější plán práce jak toho všeho dosáhnout. Současně bychom rádi zlepšili i interní komunikaci v rámci organizace, která je rozstříknutá po celé republice a často mezi námi informace neputují tak jak by bylo žádoucí.

Doporučte výzvu

Komentáře

Josef Zemek 29. 4. 2017 21:50
Dobrý večer,
pokud již ode mne nic nepotřebujete, prosím uzavřete výzvu, (Samozřejmě se můžete ozvat i kdykoli pozděěji.)

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Podporujeme blízký vztah lidí ke krajině, v níž žijí.

  • Vzdělávání
  • Životní prostředí

Kdo jsme? Jsme sdružení výzkumníků, pedagogů, aktivistů, zemědělců a zahradníků, kteří se snaží propojovat a podporovat zájemce o místní produkci potavin (jídla), poskytují informace, ispiraci a energii pro jejich činnost. Pracujeme s odbornými informacemi a vytváříme příklady jiného životního stylu. Co děláme? Rozvíjíme místní potravinové systémy založené na šetrném zacházení s krajinou a férových vztazích mezi zemědělci a spotřebiteli. Chceme, aby mohli mít z jídla radost. Proč to děláme? Protože chceme proměňovat stávající potravinový systém a jeho prostřednictvím i celou společnost a rozvíjet udržitelné místní (potravinové) systémy na základě skutečné vzájemnosti, spolupráce a porozumění. Jak to děláme? Na základě tuzemských i zahraničních příkladů a zkušeností se snažíme inspirovat a propojovat, nabízet možnosti, rady podporu. Snažíme se pracovat pozitivně, se zaujetím, tvůrčím způsobem na základě získaných znalostí a zkušeností společně s nadšenými lidmi, kteří to cítí podobně.