zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

Logo a motto, které zaujme laickou veřejnost

Logo a motto, které zaujme laickou veřejnost

10 bodů
  • Public Relations
  • Strategie
Střední práce (od 3 do 6 hod.) | Online

Účel výzvy

Potřebujeme pomoc s vymyšlením Loga a motta, které osloví laickou veřejnost k pravidelným neformálním setkáváním za účelem sdílení info.

Platnost výzvy vypršela.

Hodnocení spolupráce

Z důvodů časové tísně a nekomunikace ze strany dobrovolnice rušíme spolupráci.
 

Popis výzvy

Zakládáme podpůrnou skupinu a potřebujeme oslovit laickou veřejnost, ze které získáme budoucí členy této skupiny. Tato svépomocná skupina nabízí:

- bezplatnou podporu
- diskuze s odborníky
- pravidelná setkání s dalšími lidmi v podobné životní situaci
- bezpečný prostor pro sdílení vašich pocitů, zážitků, obav i zkušeností
- možnost nalézt odpovědi na otázky, které vás trápí
- individuální poradenství v praktických otázkách a psychosociální terapeutická podpora
- zprostředkování další pomoci

Potřebujeme pomoci vymyslet logo a motto, které zaujme a přiláká zájemce. Název naší podpůrné skupiny je ,,Čaje o páté"

Doporučte výzvu

SUB ROSA

POD RŮŽÍ...

  • Lidská práva
  • Občanská společnost
  • Poradenství
  • Sociální služby
  • Terapie
  • Volnočasové aktivity
  • Vzdělávání
  • Zdraví

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích U nás studují lidé, kteří chtějí pomáhat člověku ve zdraví i nemoci a také při řešení nepříznivé sociální situace. Jejich práce má poslání, vždy budou potřeba.