zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

Stanovení byznys plánu a strategického plánu

V naší organizaci potřebujeme pomoci se sestavením biz plánu a strategického plánu.

13 bodů
  • Strategie
Velká práce (více než 6 hod.) | Osobně | Hlavní město Praha

Účel výzvy

Naše organizace prochází reorganizací a potřebujeme správně do budoucna nastavit byznys plán a strategický plán organizace.

Toto výzva je hotová. Zpracoval jí ochotný dobrovolník.

 Kryštof Hajn

Hodnocení spolupráce

Velmi děkujeme panu Hajnovi za inspirativní pracovní setkání a za poskytnutí množství praktických rad, ze kterých čerpáme dodnes. Poskytl na vskutku dobrý kick-start.
 

Popis výzvy

V naší organizaci ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, bychom si rádi udělali analýzu potřeb, stanovili priority a nastavili byznys plán organizace do budoucna. Naše organizace v současné době prochází přeměnou a jde nám primárně o správné nasměrování, včetně pomoci se správným vytyčením krátkodobého a střednědobého cíle v rámci strategického plánování.

Místo realizace

V sídle ASNEP, Praha 5, Hábova 1571.

Doporučte výzvu

ASNEP

Asoc. organizací neslyšících nedoslýchavých a jejich přátel

Hodnocení: ★★★★★

ASNEP je zastřešující nezisková organizace pro další neziskové organizace, které se zabývají osobami se sluchovým postižením (neslyšící, ohluchlí, nedoslýchaví, hluchoslepý). ASNEP si klade za cíl podporovat své členy, provádět osvětu, realizovat přednášky a kurzy v této oblasti a chránit zájmy osob se sluchovým postižením. ASNEP byl založen v roce 1992. Pod ASNEP spadá i nejstarší časopis pro sluchově postižené GONG (vychází nepřetržitě od roku 1972). ASNEP zároveň provozuje Centrum tlumočnických služeb pro neslyšící, tj. zajišťuje pro neslyšící klienty tlumočení na úřadech, u lékaře, atd, zkrátka všude tam, kde je nutná hladká komunikace. Kromě těchto aktivit pod ASNEP spadají 4 komise, které se zabývají prosazováním a ochranou zájmů osob se sluchovým postižením. Konkrétně to jsou: Legislativní komise, Komise pro skryté titulky, Expertní komise pro otázky tlumočení, Expertní komise pro otázky vzdělávání.