Rekonstrukce a aktualizace web stránek

0
bodů

Potřebovali bychom upravit a provést aktualizaci webových stránek

Tvorba webu
Grafika
vytvoření dvou pod webů
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vzhledem k plánovaným PR akcím bychom potřebovali víc zaktualizovat a upravit www stránky

Popis

V současné době máme základní návrh rekonstrukce stránek, ale potřebovali bychom upravit jednotlivé odkazy, texty a dodat na web aktualizace, upravit fotografie. Stránky máme JOOMLA
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity