Design loga

0
bodů

Hledáme grafika, který by nám udělal logo pro webový portál/software.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jednotná grafická identita pro lepší marketing.

Popis

Potřebujeme logo, které reprezentuje webový portál a software, které v současné době vyvíjíme pro barmskou občanskou společnost.

Komentáře

:-)
Jsme velmi spokojení, dobrá spolupráce. Dostali jsme krásná loga pro projekt mycitizen.net.
pomoc Barmě
Lidská práva
Sociální služby
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Barmské centrum Praha je nezisková a nevládní organizace se sídlem v České republice. Náším cílem je obnovit mír, právo, demokracii a lidská práva v Barmě a rovněž podporujeme barmské uprchlíky.