GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MAPY INTERVENČNÍCH CENTER

13
bodů

Hledáme šikovného programátora/grafika, který vypracuje mapu IC ve středočeském kraji.

Programování
Informační technologie
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Snadná orientace klientů (oběti domácího násilí) a odborné veřejnosti, kde působí jednotlivá intervenční centra, kam se mohou obrátit.

Popis

1) Grafické zpracování mapy, která rozdělí středočeský kraj do oblastí, podle intervenčních center (pomocí barev). Tato mapa bude umístěna na internetu. 2) Při najetí kurzoru na konkrétní oblast středočeského kraje, se budou zobrazovat informace o příslušném intervenčním centru. Informace pro zpracování mapy máme připraveny, rovněž loga a informace, které se budou zobrazovat u intervenčních centrer. Potřebujeme tuto mapu na základě těchto podkladů vytvořit. Tyto podklady dodáme
Pomáháme obětem domácího a sexuálního násilí
Lidská práva
Sociální služby
Poradenství
Jsme nestátní nezisková organizace usilující o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí. Poskytujeme poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, aktivně se podílíme na prevenci a zvyšování osvěty a lobbujeme za vhodnější legislativu v této oblasti.