Změna stanov občanského sdružení

0
bodů

Změna stanov o.s. v souladu s novým občanským zákoníkem.

Právo
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme změnit stanovy tak, aby odpovídaly novému občasnkému zákoníku.

Popis

Zrevidovat stávající stanovy, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku a vnitřním směrnicím naší organizace.
Výcvik záchranných psů a jejich použití v praxi
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Naše organizace se věnuje výcviku a využitím záchranných psů a prostřednictvím smlouvy s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje je složkou Integrovaného záchranného systému ČR. zároveň mezinárodním rozhodčím Mezinárodní záchranné kynologické Máme mezi sebou psovody se psy, kteří zasahovali v zahraničí (zemětřesení Turecko) a účastnili se pátrání po pohřešovaných v České Republice (Boskovicko, zřícený dům v Přerově). Naši psovodi jsou čekatelé a držitelé atestů MV ČR, které udělují úspěšným týmům – psovod a pes, examinátoři Ministerstva vnitra ČR. Naše členka byla také po splnění mezinárodního atestu zařazena na seznam psovodů IRO připravených pro nasazení. Takových psovodů Mezinárodní záchranné organizace IRO připravených na nasazení je v rámci celého světa pouze okolo 50. V rámci prověřování kvality a akceschopnosti týmů se naši členové zúčastňují jak praktických součinnostních cvičení tak záchranářské sportovní činnosti. Někteří jsou účastníky a zároveň držitelé nejvyšších ocenění z Mistrovství světa záchranných psů, Mistrovství ČR, Rakouska, Slovenska v sutinovém a plošném vyhledání a ve vodních záchranných pracích. Ročně se v České republice ztratí na 50 lidí. Mezi nimi je zhruba 20 dětí. Opakovaně bývají lidé zavalováni sesuvy půdy nebo zasypáváni troskami svého vlastního obydlí. V naší organizaci působí pouze dobrovolníci bez nároku na odměnu při jakémkoliv zásahu, věnující tomuto poslání svůj veškerý volný čas a nemalé finanční prostředky.