Konzultace v právní oblasti

0
bodů

Ekonomka NNO prosí o konzultace ohledně NOZ a jeho vlivu na další záležitosti

Právo
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme se vyvarovat chyb či opomenutí způsobených neznalostí NOZ

Popis

Potřebovali bychom pomoci s kontrolou smluv používaných naší organizací - zdali vyhovují NOZ (darovací smlouva, smlouva o půjčce apod.)
Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví.
Jsme nezisková organizace jejímž hlavním tématem je rozvoj dobrovolnictví. Naším dlouhodobým cílem je aby u nás přibývalo dobrovolníků i oblastí v nichž působí, ale také aby se zvyšovala kvalita dobrovolnických programů a profesionalita lidí, kteří s dobrovolníky pracují. V souladu s tímto poslání realizujeme množství aktivit; podporujeme a realizujeme výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže. HESTIA vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit.