Vytvoření video prezentace

0
bodů

Video
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Máme spoustu materiálů, ale ne člověka, co je zpracuje.

Popis

Fotky a texty jsou už roztříděné, stačí je jen dát dohromady, příp. najít hudbu, prolinkovat. Zabere tak hodinku, dvě. Určeno k zveřejnění na http://www.youtube.com/user/hradhartenberg. V případě zájmů možnost dlouhodobé spolupráce.
hrad Hartenberg, environment, kultura, dobrovolnictví
Kultura
Volnočasové aktivity
Životní prostředí
Občanská společnost
Občanské družení Hartenberg o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto sdružení klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.