Kouč pro dobrovolníky cizince v českém jazyce

13
bodů

pro osobní rozvoj dospělých (dobrovolníků)

Personalistika
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

podpora při náročné práci s dětmi

Popis

Rádi bychom splnili našim dobrovolníkům přání, zažít koučing na vlastní kůži. Jedná se většinou o ruské studenty vš, kteří nám pomáhají při organizování aktivit s dětmi. Chceme je nechat si koučing vyzkoušet, v případě spokojenosti rádi napíšeme projekt/grant na financování tohoto způsobu osobního rozvoje. Jelikož naše organizace ani její zaměstnanci nemají s koučingem zkušenost, neumíme posoudit časovou náročnost a efektivní délku setkávání. Naše představa je uspořádat skupinové setkání pro cca 4 doborovolníky, kde by metoda byla více vysvětlena a pak by dobrovolníci měli možnost vyzkoušet skupinové nebo individuální konzultace. Uvítáme i studenta, který je "ve výcviku". Od lektora očekáváme větší toleranci v českém jazyce, dobrovolníci dělají někdy chyby a občas nerozumí cizím termínům. V případě oboustranné spokojenosti rádi budeme hledat finanční zdroje na realizaci dlouhodobého programu/spolupráce.
Podporujeme bohatý komunitní život a přirozené vztahy dětí.