Konzultace, návrh ke smlouvám pro dobrovolníky

0
bodů

Prosíme o konzultaci nad smlouvami pro dobrovolníky, kteří pracují v naší organizaci.

Právo
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

V naší organizaci pracují dobrovolníci bez nároku na honorář. Chtěli bychom s nimi uzavřít smlouvy, ale nevíme, jaké.

Popis

Slyšeli jsme o tom, že existuje typ smluv, které mohou být v občansko-právním vztahu. Jsou pro nás vhodné? Budeme rádi za konzultaci, jakou smlouvu bychom měli mít a co by měla obsahovat. Děkujeme!
profesní organizace tlumočníků znakového jazyka
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s. (dále jen Komora), je profesní organizace tlumočníků znakového jazyka a osob, které se o tuto problematiku zajímají. Jejím hlavním úkolem je hájit zájmy tlumočníků českého znakového jazyka. Komora si klade za cíl trvale zvyšovat profesní úroveň svých členů, aby naplnila právo Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci v jejich přirozeném jazyce, jazyce znakovém, a aby zajistila kvalitu tlumočení na úrovni, jaká je obvyklá ve vyspělých zemích. Komora se dále ustavuje, aby hájila zájmy všech svých členů na veřejnosti, zejména pak profesní a pracovně právní zájmy svých členů řádných. Komora zastupuje své členy při jednání se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají zprostředkováním tlumočnické práce, organizacemi a institucemi, které se podílejí na odborné přípravě tlumočníků a s těmi institucemi a klienty, kteří profesionální práci tlumočníků využívají.