Vytvoření vizitky

0
bodů

Vytvořit grafický návrh vizitky pro vedení organizace

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme obměnit a oživit stávající design našich vizitek.

Popis

Potřebujeme udělat grafický návrh vizitek (standardní formát - 90/50) s doporučením papíru pro tisk. Dodáme logo v křivkách a text. Prosíme o náhledy v pdf a výslednou práci i se zdrojovým souborem pro možnost editace jména.

Přílohy

803-logo-komory.ai

profesní organizace tlumočníků znakového jazyka
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s. (dále jen Komora), je profesní organizace tlumočníků znakového jazyka a osob, které se o tuto problematiku zajímají. Jejím hlavním úkolem je hájit zájmy tlumočníků českého znakového jazyka. Komora si klade za cíl trvale zvyšovat profesní úroveň svých členů, aby naplnila právo Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci v jejich přirozeném jazyce, jazyce znakovém, a aby zajistila kvalitu tlumočení na úrovni, jaká je obvyklá ve vyspělých zemích. Komora se dále ustavuje, aby hájila zájmy všech svých členů na veřejnosti, zejména pak profesní a pracovně právní zájmy svých členů řádných. Komora zastupuje své členy při jednání se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají zprostředkováním tlumočnické práce, organizacemi a institucemi, které se podílejí na odborné přípravě tlumočníků a s těmi institucemi a klienty, kteří profesionální práci tlumočníků využívají.