Neotřelé komunikační materiály

13
bodů

brainstorming na téma komunikačních materiálů pro neziskovku zabývající se "dáváním"

Marketing
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

víc hlav víc ví :-)

Popis

Jste kreativci, kteří si poradí i se zapeklitým zadáním? Pak vás hledáme! :-) Jsme neziskovka vyvíjející štědrou sociální síť Hearth.net a zrovna teď přemýšlíme nad komunikačními materiály - pro jednotlivce (jsem v Hearth, ty ještě ne?), pro komunity/projekty - usnadňující šíření myšlenky: tohle je Hearth.net - radost dávat dál. Níže přikládám zevrubnější popis projektu i zadání. Děkujeme za váš čas! tým Hearth.net Popis projektu: Hearth.net je globální online komunitní platforma, která umožňuje lidem dávat to, co je baví a zároveň dostávat to, co potřebují. Jde v podstatě o síť štědrých lidí sdílejících dary a zkušenosti. Vizí projektu je „Radost ze vzájemné spolupráce“ Proč komunikujeme? Vytváříme celosvětový prostor pro realizaci ekonomiky daru v každodenním životě. Chceme umožnit lidem, aby našli okruh „svých“ lidí a realizovali pak své sny, projekty v praxi nebo aby našli ty, kterým mohou pomoci anebo naopak od kterých mohou pomoc dostat. Lidé v ní mohou dávat prakticky cokoliv – od svých znalostí, zkušeností, sdílení informací, koníčků, přes materiální nadbytky. Mohou začít s malými dary nebo jen mít radost z toho, že někomu pomohli. Prostě „radost dávat“. Jaký je náš uživatel? Má rád lidi, je citlivý na jejich problémy. Nemá problém začít spolupracovat s doposud cizím člověkem. Věří, že lidé jsou spíše dobří, než naopak. Je to aktivní uživatel internetu. Aktivně se zajímá o své okolí a zároveň je ochotný něco sám udělat pro jeho ovlivnění, nechce si jen stěžovat. Má potřebu osobního růstu, jsou pro něj důležité hodnoty. Co si cílová skupina myslí nyní: Chceme spolupracovat, chceme být v kontaktu s „dobrými“ lidmi, realizovat se díky tomu, že děláme to, co nás baví, být prospěšní. Máme radost ze vzájemné spolupráce i pomoci. Co chceme, aby si cílová skupina myslela: Hearth je prostor, který mi umožňuje častěji prožívat a rozvíjet svět takový, jaký ho považuji za nejlepší. Hlavní sdělení: Hearth.net je prostor, který mi umožní se realizovat díky tomu, že si tam jednoduše a spolehlivě vyberu lidi a projekty, jejichž podpora mi přináší největší radost. Radost dávat. Tón komunikace: Jednoduše a s radostí. Co potřebujeme vytvořit? Celý zastřešující kreativní koncept, který umožní šířit Hearth.net dál. Jednoduché uchopení relativně složité myšlenky:-)). Bylo by skvělé, kdyby ve všem byla zakomponovaná „radost dávat – i dál“, spolutvorba. Z konkrétních materiálů pak budeme potřebovat tyto, ale další kreativitě se meze nekladou. Další materiály budeme vytvářet podle zpětné vazby od komunit i jednotlivců, kteří chtějí Hearth.net šířit. Základní balíček komunikačních materiálů pro jednotlivce Pro člověka, který chce dát najevo, že patří k Hearth a chce ho šířit dál. Komunitní balíček materiálů Pro komunitu/člověka, který chce šířit Hearth v komunitě Tohle je Hearth.net - radost dávat dál ____________________________________________________ Pro koho je Hearth? Pro všechny, kdo potřebují pomoc nebo ji naopak chtějí dát. Pro ty, kteří chtějí zkusit dělat to, co je opravdu baví. Pro každého, kdo chce někomu darovat “svůj čas” ale i věc. Pro lidi, kterým záleží na vztazích s lidmi v jejich okolí. Pro “začátečníky”, kteří chtějí získat zkušenost. Pro profíky, kteří chtějí předat své znalosti. Pro nadšence, kteří chtějí svoji radost sdílet s ostatními. Prostě pro ty, kterým záleží na tom, jak funguje svět kolem nich a věří ve spolupráci a vzájemnou pomoc lidí. Princip Hearth Princip je jednoduchý – je to koloběh darů, který můžeme znát z rodiny, místní komunity anebo mu můžeme sofistikovaně říkat “Gift Economy” - ekonomika daru (více na http://en.wikipedia.org/wiki/Gift_economy ) či Shared Economy. Někdo pomůže jinému uživateli a další člověk naopak jemu splní to, co potřebuje on. Hodnoty Radost, spolupráce, odpovědnost, transparentnost, hodnota/cena, důvěra, zpětná vazba, zásluhy, laskavost
Stojíme za vývojem online komunitní platformy hearth.net
Vyvíjíme webovou aplikaci Hearth.net pro směnu služeb a zboží formou řetězení darů. Ta má sloužit k podpoře realizace a spolupráce lidí.