Pomoc s hledáním nových nebytových prostor

0
bodů

Hledáme pomocníky na vyhledání nových kancelářských prostor pro naši organizaci.

Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme vhodnější prostory pro naši organizaci, rádi by jsme i ušetřili...

Popis

Hledáme člověka, který by měl čas a chuť pomoci naší organizaci s hledáním vhodných prostor. Šlo by o průběžné sledování nabídky nebytových prostor k pronájmu a vyhledávání těch, které by odpovídaly naším potřebám.
Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví.
Jsme nezisková organizace jejímž hlavním tématem je rozvoj dobrovolnictví. Naším dlouhodobým cílem je aby u nás přibývalo dobrovolníků i oblastí v nichž působí, ale také aby se zvyšovala kvalita dobrovolnických programů a profesionalita lidí, kteří s dobrovolníky pracují. V souladu s tímto poslání realizujeme množství aktivit; podporujeme a realizujeme výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže. HESTIA vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit.