Konzultace obsahu emailu

0
bodů

Email pro dárce

Public Relations
Fundraising
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Podpora projektu Labestra

Popis

Je třeba zkonzultovat obsah emailu určeného dárcům, aby byl co nejlépe strukturovaný, obsahoval nutné informace a zaujal dárce.
Informace jako nejlepší prevence!
Naší prioritou jsou nezkreslené informace o sexuálním a reprodukčním zdraví. Co to znamená v praxi? Učíme mladé lidi komunikovat o sexu a jeho rizicích, ale i partnerských vztazích. Školeními, která pořádáme, jich prošlo už přes 2 000. Dále zajišťujeme odborné konference, poskytujeme anonymní poradenství a mnohé další.