Překlad několika stránek webu z ČJ do ANJ

0
bodů

Překlady
Angličtina
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme fungující stránky nejen v českém, ale i anglickém jazyce.

Popis

Provádíme úpravy webových stránek a potřebujeme pomoci s několika překlady z českého jazyka do angličtiny. Nejde o žádný odborný text. Rozsahově půjde max. o čtyři stránky. Najde se ochotný a pečlivý angličtinář?
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.