Kontrola anglického webu

13
bodů

Hledáme dobrovolníka na kontrolu webu.

Překlady
Angličtina
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Propagujeme kulturní a dobrovolnické akce na hradě Hartenberg, chceme tak oživit aktivity v regionu, i pomocí zahraničních dobrovolníků.

Popis

Uvítáme, když si dobrovolník, dobrovolnice projde anglickou verzi webu, udělá korekturu a nahlásí příp. věcné chyby. Předem děkujeme za pomoc.
hrad Hartenberg, environment, kultura, dobrovolnictví
Kultura
Volnočasové aktivity
Životní prostředí
Občanská společnost
Občanské družení Hartenberg o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto sdružení klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.