Překlad do AJ

0
bodů

Překlady
Angličtina
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Propagace dobrovolnictví a aktivního občanství v Karlovarském regionu i ve světě.

Popis

Na naše projekty jezdí každoročně dobrovolníci z celého světa. Pomáhají při opravě hradu, při úpravě okolí i pořádání akcí pro děti a veřejnost. Rádi bychom naše webové stránky udrželi aktuální, aby i cizinci rozuměli obsahu. Chtěli bychom proto přeložit cca 18 stránek (včetně fotek) jednoduchého textu do angličtiny. (v příloze) Celkově je to asi 6 krátkých článků o dobrovolnických projektech. Děkujeme předem za pomoc.
hrad Hartenberg, environment, kultura, dobrovolnictví
Kultura
Volnočasové aktivity
Životní prostředí
Občanská společnost
Občanské družení Hartenberg o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto sdružení klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.