Pozvánka na besedu o knize Vyhoštěná smrt

0
bodů

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Naše obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří a Komunitní osvětové společenství pořádá besedu o knize Jiřiny Šiklové

Popis

Naše obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří a Komunitní osvětové společenství pořádá besedu o knize Jiřiny Šiklové s názvem Vyhoštěná smrt, která vypovídá formou fiktivních rozhovorů, vyprávění i teoretických výkladů o smrti jako o základním životním faktu, který k vlastní škodě vytěsňujeme ze svého myšlení a řeči – a s nimi často i umírajícího člověka. Chtěli bychom pro tuto příležitost vytvořit pozvánku ve formátu A4, loga obou organizací dodáme i s podrobnosti o tématech besedy, místu a dni konání, další požadavky na zpracování nemáme, necháme se překvapit grafikem.
Hospic Sv. Jiří poskytuje služby nevyléčitelně nemocným
Sociální služby
Zdraví
Hospic Sv. Jiří v Chebu se snaží o rozvoj paliativní péče na Chebsku prostřednictvím osvětových, vzdělávacích, společenských a benefičních akcí. Dále poskytuje služby domácí péče s hospicovou složkou, kde multidisciplinární tým (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovnice, duchovní, psycholog, dobrovolníci) pečuje o umírající umírajícím a podporuje pečující.