Úprava webu organizace www.dog-point.cz

0
bodů

Úprava dle návrhu grafika

Tvorba webu
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Již přes rok je spuštěn nový web, avšak některé detaily stále nejsou hotové.

Popis

Web stále není hotov dle původního návrhu a je tak méně přehledný a nepůsobí tak ideáním dojmem pro případné zájemco o osvojení opuštěného psa. Jedná se o menší práce jako dodělávka rozbalovacího menu, zobrazování profilu psů v kolečku namísto čtverci, rozdelení přidávaných novinek do dvou záložek. Více info by podal současný webmaster a případně grafik. Web běží na Drupalu. stávající verze: http://www.dog-point.cz/ verze dle návrhu grafika: http://www.imagehosting.cz/images/dogpoint33.jpg
Organizace zabývající se pomocí opuštěným a týraným psům
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Dogpoint je obecně prospěšná společnost, která se na základě změn občanského zákoníku transformovala z občanského sdružení fungujícího od roku 2011, a která pomáhá opuštěným a týraným psům. Snažíme se nejen o poskytování přímé péče týraným psům, ale i o širší kynologický záběr (osvěta, pořádání zábavně-vzdělávacách akcí, pořádání seminářů, aj.) Naše cíle: Poskytnutí azylu a péče primárně opuštěným a týraným psům. Resocializace a příprava psů na začlenění do nových rodin. Hledání nových domovů pro opuštěná zvířata. Kastrační program a program osvěty týkající se tohoto tématu Rozšiřování problematiky opuštěných zvířat do podvědomí veřejnosti. Všeobecná osvěta týkající se především psů. Poskytování zkušeností studentům veterinárních škol a škol se zaměřením na etologii zvířat . Poskytnutí možnosti pro veřejnost blíže se setkat se psy a poznat je.