Facilitace či vedení porad

0
bodů

Facilitace
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Aby se členové týmu mohli účastnit porady a ne ji řídit.

Popis

Některé porady (metodické, plánovací atp.) bychom rádi prošli pod vedením externisty. Jde o to, aby byl z porady závěr a aby se porady mohl účastnit celý tým. Externistou vedené porady by byly "občas".

Komentáře

Josef Zemek 1. 11. 2014
Dobrý den,
budete ode mne ještě chtít nějaký seminář či facilitaci, Rád k Vám zase přijdu. Jinak prosím uzavčete tuto výzvu.
Pomáháme ohroženým dětem a mlydým lidem.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Nízkoprahové programy YMCA Praha poskytují služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let v Praze 7 a 11. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se předcházet rizikovému chování. Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita.